Rugaciunea părinților pentru copii

Doamne Dumnezeule! Fiii pe care îi am sunt un dar al bunătății Tale. Tu  ai făcut a se naște în mine simțământul care îi face scumpi inimii mele, simțământul dragostei părintești.

Ție îți închin copiii mei, Doamne! Binevoiește a le fi lor Părinte; eu sunt un neputincios muritor și fără de ajutorul tău nu pot face nimic.

Tu Cel Ce dai hrană păsărilor cerului, Cel Ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, Părinte a toată lumea, binevoiește a îngriji și de copiii mei, ca sa poată fi fericiți și în viața aceasta și în cea viitoare. Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea și printr-o bună creștere să îi fac folositori semenilor.

Dă-le lor, Doamne, înțelepciune, ca să cunoască și să voiască binele . Dă-le lor comorile cele cerești ale virtuții, că acestea sunt bogății nepieritoare. Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogății pământești care sunt supuse stricăciunii, ci Te rog să le dai trupuri sănătoase și iubitoare de osteneală, ca să poată câștiga lupta împotriva relelor vieții. Păzește inimile lor de orice alunecare păcătoasă și apară nevinovația lor.

Rânduiește, Preabunule Stăpâne, ca ei să ajungă prin harul Tău fii credincioși ai Sfintei noastre Biserici și să binecuvânteze Numele Tău în veci.

Doamne Dumnezeule, iartă-mă că nu știu să cresc cum se cuvine acești copii pe care Tu mi i-ai dăruit. Iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă! În loc să învețe de la mine numai cele bune, copiii învață și cele rele și fără să vreau devin prilej de sminteală pentru ei. Degeaba îi sfătuiesc să facă binele și să țină poruncile dacă ei văd că eu nu le păzesc. Degeaba îi îndemn cu vorbele dacă faptele mele nu sunt pe măsură.

O, cât sunt de vinovat în fața Ta și a lor! În loc să Te mărturisesc prin faptele mele am făcut împotrivă. Greu cu adevărat este pentru mine, păcătosul, să cresc cum trebuie copiii. Cum va crește un copil care nu a vazut în părinții săi pilde de fapte bune?

Iartă-mă, Doamne, iartă-mă! Iartă-i și pe părinții, pe moșii și strămoșii mei, pentru toate păcatele pe care le-au săvârșit, fiind prin ele pietre de poticnire pentru urmașii lor.

Îndreptează-mă pe mine, păcătosul, Doamne, să duc o viață curată ca să-mi pot îndrepta copiii pe calea poruncilor Tale.

Să vină pacea Ta peste casa noastră, să vină peste noi mila Ta, ca să sporim în fapte bune și în tot ce e bineplăcut Ție. Ca să petrecem cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință și să dobândim în această viață darul Tău, iar în cealaltă fericirea de veci. Pentru rugăciunile Preabinecuvântatei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

“Canon de rugăciune pentru copilul bolnav și alte rugăciuni – Povățuiri pentru folosul copiilor”, Editura Cristiana și Mănăstirea Nera