Misiune

Misiunea Târgului International de Veştminte, Icoane, Cărţi şi Obiecte Bisericeşti (TOB) este de a reuni într-un singur spaţiu firmele şi organizaţiile care se ocupă cu producerea, comercializarea şi întreţinerea obiectelor de cult; proiectarea, construcţia, sonorizarea, încălzirea și luminarea de biserici.

TOB este o expoziţie cu vânzare de unde preoţii şi enoriaşii pot cumpăra și contracta cele ce sunt necesare pentru ei și bisericile pe care le păstoresc.

TOB se adresează tuturor persoanelor care iubesc arta bisericească şi doresc să o înţeleagă.

TOB este mediul în care preoţii şi persoanele care admiră arta creştină se întâlnesc cu pictorii de biserici şi de icoane, cu artizanii catapetesmelor, altarelor şi stranelor bisericeşti, cu făuritorii de clopote şi obiecte de cult, cu maeştrii vitraliilor, cu editorii de cărţi şi reviste, cu artizanii veşmintelor preoțeşti şi, nu în ultimul rând, cu arhitecții și constructorii bisericilor românești.

Misiunea TOB subscrie Conferinței Episcopilor Catolici din România.